inforMAR 05-04-2018

No inforMAR desta semana falaremos da elevada mortaldade de ameixa en Rianxo a raíz do exceso de auga doce que provocou unha baixa salinidade da auga, obrigando a retrasar a apertura da campaña marisqueira. Abordaremos tamén os novos retos da náutica recreativa a través do seu plan estratéxico e estaremos en Boiro, concello que vén de renovar os distintivos Q de calidade en tres da súas praias.


Comments are closed.