inforMAR 04-01-2018

No inforMAR desta semana facemos balance do que dou de si o 2017 nalgúns aspectos como a facturación das lonxas galegas que descendeu en cinco millóns de euros con respecto ó anterior exercicio. Tamén faremos balance da campaña do libre marisqueo que chegou ó seu ecuador e analizaremos polo miúdo o Plan Xeral de Explotación Marisqueira publicado pola Consellería do Mar.


Comments are closed.