Parrilla de Programación semanal

 Luns Martes Mércores Xoves Venres
14:15 Adianto Informativo 14:15
14:25  O Mar e o Tempo 14:25
14:30 Contrastes Pleno Aberto Contrastes Orixe/informar 14:30
21:30 As Novas do día 21:30
22:25 O mar e o tempo 22:25
22:30 Debate Pleno Debate Orixe e Calidade Cambio de 22:30
23:00 Contrastes Aberto Contrastes inforMar Rasante 23:00
0:00 As Novas do día 0:00