InforMAR 21-02-2018

No informar desta semana falamos das demandas que realiza PLADEMAR á confraría de Noia para acabar cos redondeos nas demasías e permitir o cobro de todo o marisco extraído. Estaremos en Rianxo onde a confraría solicitará autorización para a explotación da vieira. Tamén ali, na vila rianxeira, falamos cos xubilados que deben abandonar o local de Portos.


Comments are closed.