InforMAR 03-01-2019

Comezaremos este primeiro Informar do ano falando da unión de tres confrarías de Arousa Norte para incrementar o control e as medidas contra o furtivismo. Faremos tamén balance da campaña marisqueira de Nadal en Ribeira que está a acadar moi bos resultados e informaremos sobre os plans de xestión de recursos específicos que vén de aprobrar a Consellería do Mar.


Comments are closed.