Inicio » As Novas do Día

  • Pontevedra ás 10

    Pontevedra ás 10

    O informativo diario Pontevedra ás 10 aborda toda a actualidade que acontece na cidade de Pontevedra e alrededores,  de luns a venres ás 22:00 h.

  • As novas do día

    As novas do día

    O informativo diario As Novas do Día aborda toda a actualidade que acontece nos máis dos vinte concellos das comarcas do Salnés, Pontevedra, Barbanza, Muros – Noia, e Sar entre outras,  de luns a venres ás 21:30 h. Reemisións: Ás 00:00 h Ás 07:00 h Ás 09:00 h Ás 14:15 h